sơ đồ học tập 2 năm 4 tháng

Lập trình máy tính Kì I Kì VKì IIIKì VIKì IV1. Kỹ năng học tập2. Nhập môn lập trình3. Tin học4. Thiết kế hình ảnh với Photoshop5. Tiếng Anh 1.11. Xây dựng trang web2. Lập trình Java 13. Cơ sở dữ liệu4. Lập trình cơ sở với JavaScript5.Tiếng Anh 1.21. Lập trình Java 22. Lập trình Android cơ bản3. Thiết kế web với HTML5 & CSS34. Thiết kế giao diện trên Android5. Tiếng Anh 2.11. Dự án mẫu2. Lập trình Android nâng cao3. Dự án 14. Tiếng Anh 2.21. Lập trình game 2D2. Lập trình C cho Arduino3. Lập trình Mobile đa nền tảng4. Lập trình game 2D nâng cao5. Thiết bị điện tử IoT cơ bản6. Lập trình server cho Android1. Chuyên đề 1: Quản lý dự án với phần mềm Agile2. Chuyên đề 1: Lập trình IoT cơ bản3. Kỹ năng làm việc4. Chuyên đề 2: Android Networking5. Chuyên đề 2: Lập trình IoT nâng cao
30 1