engineering

เฟืองทดประเภทของเฟืองทดการดูแลรักษาขั้นตอนการทำงานหลักการทำงานเป็นอุปกรณ์ที่มีการส่งกำลังไปผ่านตัวเฟืองในแบบแรงบิดตัวเฟืองจะเป็นตัวช่วยในการทดรอบให้กำลังที่น้อยในขณะที่การขับเคลื่อนของกลไกมีการใช้หลักเรื่องการทดรอบด้วยการใช้เฟืองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเฟืองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีขนาดเล็กกว่าอัตราการทดรอบความเร็วรอบส่วนประกอยเฟืองชนิดของเฟืองแบบตรงแบบเฉียงแบบดอกจอกแบบตัวหนอนแบบสะพานเกียร์ทดแบบทรงตั้ง จะส่งกำลังด้วยยอย คัปปลิ้ง เฟือง โซ่ หรือสายพาน ลักษณะคือเกียร์ทดเพลาเข้าอยู่ด้านล่างและเพลาออกด้านข้างสามารถส่งต่อกำลังจากมอเตอร์สำหรับใช้งานโดยทั่วไปซึ่งเกียร์ทดแบบตั้งนี้ยกเพลาเข้าสูงไว้ด้านบนทำให้สะดวกต่อการส่งกำลังจากมอเตอร์จึงเหมาะที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในงานยกหรือลากของที่มีน้ำหนักเกียร์ทดรอบแบบทรงนอน ต่อส่งกำลังด้วยยอย คัปปลิ้ง เฟืองโซ่หรือสายพานโดยลักษณะการทำงานเพลาเข้าด้านข้างเราออกชี้ลงด้านล่างสำหรับการทำงานการหมุนในแนวตั้งขับจากด้านบนเช่นถังผสมน้ำยาเครื่องกวนหรือเครื่องผสมต่างๆนอกจากนี้ในส่วนของเกียร์ทดรอบแบบทรงนอนเพลาเข้าด้านข้างเพลาออกตั้งขึ้นด้านบนยังมีข้อดีคือไม่มีน้ำมันเกียร์ไหลหยดลงด้านล่าง สำหรับการใช้งานขับแกนหมุนแนวตั้ง ขับจากด้านล่าเกียร์ทดแบบหน้าแปลน ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน สามารถยึดติดกับมอเตอร์ผ่านหน้าแปลนได้โดยตรงไม่ต้องผ่านยอยหรือเฟือง จึงทำให้สะดวกต่อการติดตั้งและลดพื้นที่การใช้งานสามารถติดตั้งโดยตรงกับมอเตอร์ได้เลยเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมเบาและหนักทุกชนิด เพื่อลดรอบมอเตอร์และเพิ่มแรงบิดเกียร์ทดแบบอัตราทดสูง ซึ่งมีการทดเกียร์ 2 ชั้นเพื่อเพิ่มอัตราการทดรอบที่มากกว่าปกติสำหรับการทำงานที่ต้องใช้แรงบิดสูงรอบการทำงานต่ำ ใช้รถการทดรอบด้วยโซ่หรือสายพานลดการสึกหรอและประหยัดเนื้อที่มีทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนและแบบหน้าแปลนซึ่งทั้งหมดจะส่งแรงด้วยสายพานโซ่และคัปปลิ้งหมั่นเช็คน้ำมันหรือสารหล่อลื่นไม่ให้ขาดเพราะจะทำให้เฟืองสึกหรอไวและเกิดการเสียหายกับเฟืองได้1เปิดมอเตอร์ให้ทำงาน 2มอเตอร์หมุนเพลาส่งกำลังมาที่เกียทดรอบ 3ฟังเฟืองในเกียทดรอบหมุนเพื่อรับแรงบิดของมอเตอร์ให้ช้าชงหรือไวขึ้น 4เกียทดส่งกำลังไปยังเครื่องจักรที่ใช้งาน
36