สรุปสาระทฤษฎีการเรียนรู้

สรุปสาระทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยมกลุ่มผสมผสานกลุ่มร่วมสมัยกลุ่มพุทธินิยม/ปัญญานิยมกลุ่มพฤติกรรมนิยมกานเยการจัดการเรียนรู้ 9 ขั้นActCommunicationRelaxedProfessionalKeenMemorableLoudClearEye contactBody languageFunnyCalmLight-heartedAttireMannerPunctualธอร์นไดส์พาฟลอฟการเชื่อมโยงข้อมูลสิ่งเร้า เช่ิ่อมโยงกับ การตอบสนองการลองผิดลองถูกการสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติการตอบสนองของสิ่งเร้าที่มีเงื่อนไขการนำความต้องการของนักเรียนมาเป็นสิ่งเร้าการสร้างข้อตกลงระหว่างเรียนเกสตัลท์เพิยเจต์เคิร์ท เลวินการรับรู้การหยั่งเห็นพัฒนาการทางสติปัญญาEnergyBeforeทำความเข้าใจผู้เรียนจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมการสร้างแรงขับ/แรงจูงใจมาสโลว์InventorProductsCultureTrainingEdraw MaxInfographicsMind Masterบรุนเนอร์SubtopicSubtopicสกินเนอร์การวางเงิื่อนไขแบบโอเปอร์แรนด์ถ้าได้รับการเสริมแรง จะเพิ่มขึ้นไม่ได้รับการเสริมแรง จะลดลงโรเจอร์SubtopicSubtopicการกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนให้ผู้เรียนทราบSubtopicSubtopicSubtopicSubtopicSubtopicSubtopicผู้เรีนSubtopicกฎการเรียนรู้กฎแห่งความพร้อมกฎแห่งการการฝึกฝนกฎแห่งการใช้กฎแห่งความพึงพอใจการให้โอกาศผู้เรียนการสำความพร้อมของผู้เรียนฝึกการปฏิบัติ และใช้งานบ่อยๆซ้ำๆการเรียนแบบวนซ้ำการลงโทษเรียนได้เร็วแต่ลืมได้ง่ายการได้รับคำชมการได้รับรางวัลการถูกตำหนิละเว้นการลงโทษหู, ตา, จมูก, ปาก, นิ้วการนำประสบการณ์มาสอนสอนเนื้อหาแบบต่อเนื่องเป็นความสามารถของแต่ละคนแก้ปัญหาได้ทันทีอ่านแฟ้มประวัติสอบถามจากครูที่ปรึกษาการตกแต่งห้องเรียนการมีออุปกรณ์พร้อมใช้งานการซืมซัม/ดูดซิมการปรับและจัดระบบ
323