Phạm Văn Vụ bán thịt mèo

Phạm Văn Vụ bán thịt mèo 4/8Phùng Thị Hạnh - con dâu Vụ 4/8Phạm Văn Quang - con trai Vụ 4/8Phạm Thùy Linh - cháu nội Vụ 4/8Phạm Văn Khôi - cháu nội Vụ 4/8Phạm Thị Thinh - vợ Vụ 4/8Nguyễn Thị Tân - giúp việc Vụ 4/8Nguyễn Thị Trang - Cty During 4/8Đặng Gia Vỹ - con Trang 4/8Phạm Thị Nhã - con gái Tân 5/8Phạm Thị Vân Anh - cháu ngoại Tân 5/8Phạm Thị Tú Oanh - cháu ngoại Tân 5/8Phạm Quỳnh Anh - cháu ngoại Tân 5/8Tăng Thị Thới - đi cùng xe Thinh 5/8Phạm Quốc Khánh - cháu nội Tân 5/8Nguyễn Thị Phượng - hàng xóm Tân 6/8Phạm Văn Sử - chồng Nhã 6/8Phạm Văn Cát - bố chồng Nhã 6/8Nguyễn Hữu Mạnh - cháu nội Thới 7/8Nguyễn Văn Duy - cháu nội Thới 7/8Nguyễn Văn Khánh - cháu nội Thới 7/8Nguyễn Thị Thúy - Cty Haivina 7/8Phạm Thanh Vân - chị ruột Khánh 7/8Đặng Thị Hằng - Cty Haivina 8/8Hoàng Thị Hương (Ninh Giang) - Cty Haivina 8/8 Nguyễn Thị Huệ (Tứ Kỳ) - Cty Haivina 8/8 Phan Thị Huyền - con dâu Thới, mẹ Mạnh 8/8
15