Các mẫu hình MDHQGT ANA

Các mẫu hình MDHQGT ANAĐồng nhất (Homogeneous)Hạt nhân (Nucleolar)Lốm đốm (Speckle)Centromere(1)Đồng nhất(2)Thành cụm: (3)Đốm nhỏ(1)Mịn(2)ThôTế bào chấtLupus ban đỏ hệ thống: anti-dsDNAViêm gan tự miễn mãn tínhViêm khớp vô căn vị thành niênXơ cứng bì hệ thống giới hạnHội chứng SjögrenLupus ban đỏ hệ thống: chồng lấp với xơ cứng bì hệ thốngXơ cứng bì hệ thống giới hạn: anti-Th/To Hội chứng chồng lấp xơ cứng bì - bệnh cơ tự miễn: anti-PM/Scl Xơ cứng bì hệ thống: anti-U3RNP/fibrillarinNếu (+)Xơ cứng bì hệ thống lan tỏaTăng tỷ lệ tăng áp động mạch phổiBệnh cơ xươngBệnh tim nặngRối loạn chức năng tiêu hóaHội chứng Sjögren, lupus ban đỏ hệ thống, lupus ban đỏ bán cấp, lupus ban đỏ sơ sinh, hoặc block tim bẩm sinh: anti-SSA/Ro (Ro60) và anti-SS-B/LaBệnh cơ tự miễnAnti-Mi-2, anti-p155/TIF1γ: bệnh lý ác tínhAnti-Ku: Hội chứng chồng lấp xơ cứng bì hệ thống & bệnh cơ tự miễnlupus ban đỏ hệ thống & xơ cứng bì hệ thống & bệnh cơ tự miễnLupus ban đỏ hệ thống: anti-Sm và anti-U1RNPXơ cứng bì hệ thống: anti-RNApol IIIBệnh mô liên kết hỗn hợp: anti-U1RNPHội chứng chồng lấp xơ cứng bì hệ thống - bệnh cơ tự miễn: anti-U1RNP và anti-KuTự kháng thể kháng enzym tổng hợpAnti-SRPAnti-HMGCRXơ cứng bì hệ thống: anti-RNApol IIIHội chứng SjögrenHiện tượng RaynaudUng thưanti-NOR90
20