WEEKLY SCHEDULE

WEEKLY SCHEDULEMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY6AM: THỨC DẬY6-6:40AM: LÀM BỮA SÁNG7-11:45: HỌC ONLINE TIẾNG ANH7-7:15AM; CHUẨN BỊ HỌC BÀI11:45- 12h: MUA ĐỒ ĂN TRƯA12-12:40: NGỦ TRƯA13H-17H: HỌC TIẾNG TRUNG VIẾT ONL17-20H: NẤU ĂN, NGHỈ NGƠI20-24H: CHẠY DEALINE LÀM BÀI TẬP24-6AM: NGỦ6AM: THỨC DẬY6-6:40AM: NGỒI NGHỈ, BỎ BỮA SÁNG7-7:15AM: LAU NHÀ7-11:45: XEM PHIM, VIẾT TRUYỆN11:45- 15h: NGỦ TRƯA6AM: THỨC DẬY6-6:40AM: LÀM BỮA SÁNG7-7:15AM; CHUẨN BỊ HỌC BÀI7-11:45: HỌC ONLINE LỚP KỸ NĂNG11:45- 12h: ĂN TRƯA12-12:40: NGỦ TRƯA13H-17H: HỌC TIẾNG TRUNG NÓI ONL17-20H: NẤU ĂN, ĐI BỘ20-24H: CHẠY DEALINE LÀM BÀI TẬP24-6AM: NGỦ6AM: THỨC DẬY6-6:40AM: LÀM BỮA SÁNG7-7:15AM; CHUẨN BỊ HỌC BÀI7-11:45: HỌC ONLINE TIẾNG ANH11:45- 12h: NGHỈ NGƠI, BỎ BỮA TRƯA12-12:40: NGỦ TRƯA13H-17H: HỌC TIẾNG TRUNG ĐỌC ONL17-19H: NGỦ BÙ19-20H: ĂN TỐI 20H-24H: XEM PHIM6AM: THỨC DẬY6-6:40AM: LÀM BỮA SÁNG7-7:15AM; CHUẨN BỊ HỌC BÀI7-11:45: HỌC ONLINE LỚP KỸ NĂNG11:45- 12h: MUA ĐỒ ĂN TRƯA12-12:40: NGỦ TRƯA13H-17H: HỌC TIẾNG TRUNG 3C ONL17-20H: NẤU ĂN, NGHỈ NGƠI20-24H: CHUẨN BỊ BÀI HÔM SAU24-6AM: NGỦ8AM: THỨC DẬY8-10AM: LAU DỌN NHÀ CỬA10-11AM: CHECK CÔNG VIỆC TUẦN TỚI -11-12H: NẤU ĂN12H-15H: NGỦ TRƯA15-17H VẼ TRANH8AM: THỨC DẬY8-10AM: XEM PHIM10-12AM: VẼ12-14H: NGỦ TRƯA14-15H: CHECK MAIL, BÀI TẬP15-17H: TẬP THỂ DỤC17-20H: NẤU ĂN, NGHỈ NGƠI20-24H: CHẠY DEALINE LÀM BÀI TẬP15H-17H:TẬP THỂ DỤC17-20H: NẤU ĂN, NGHỈ NGƠI20-24H: LÀM BÀI TẬP HOẶC XEM PHIM24-6AM: NGỦ24-6AM: NGỦ18-24h: ĂN TỐI, XEM PHIM24-2AM: LƯỚT WEB24H: NGỦ
125 2