Corporate Governance and ESG

Corporate Governance and ESG:An introductionCoporate GovernanceCompany stakeholderStakeholder ManagermentFactors affecting stakeholder relationships and Corporate GovernanceCorporate governance and stakeholders managements risk and benefitBoard of director & committeesAnalyst consideration system of internal controls and proceduresrights, roles, and duties of the management, board members, and shareownersaims to minimize and manage conflicts of interest between insiders and shareholders.Shareholders,The board of directors, Senior managersEmployees, Creditors, Suppliers, Customers, Governments/RegulatorPrincipal-agent and other relationshipsPrincipal-agent relationship Conflicts of interest between principal-agent conflictshareholders and managers or directorsgroups of shareholderscreditors and shareholdersshareholders and other stakeholders4 cơ sởlegal infrastructurecontractual infrastructureorganizational infrastructuregovernmental infrastructure)Cơ chếĐHCĐ thường niênĐHCĐ bất thườngCấu trúc HĐQTNhiệm vụ HĐQTNhiệm vụ của UB trực thuộc HĐQTOne tied boardTwo tied boardIntenal director hay Executuve Director External board member hay Non-executive directorSupervisosy boardManagerment board: CEOSenior managermentStratergic directionCapital structure changesCompany performancePlanning for continuity of managermentFirm’s internal controls and risk management systemFirm’s financial reporting and internal auditAudit committeesGovernance committeesNomination committeeCompensation committee/remuneration committeeRisk committeeInvestment committeeYếu tố thị trườngSự tham gia của các cổ đôngHoạt động vì lợi ích cổ đôngCạnh tranh và thâu tómYếu tổ phi thị trườngMôi trường pháp luậtTruyền thôngNgành công nghiệp quản trị ctyRủi roHệ thống kiểm soát yếu kémĐưa ra quyết định không hiệu quảRủi ro pháp lý, quy định và danh tiếngRủi ro vỡ nợ và phá sảnLợi íchTăng hiệu suất vận hànhCủng cố kiểm soátKết quả vận hành và tài chính tốt hơnGiảm rủi ro vỡ nợ và CP nợChủ sở hữu công ty và cơ cấu bỏ phiếu giữa các cổ đôngCơ cấu thành viên HĐQTMức thù lao và động lực của giám đốcCơ cấu cổ đôngQuyền lực của cổ đôngQuản trị rủi ro dài hạnESG
131 1