ภาษาสะท้อนวัฒณธรรม

ภาษาสะท้อนวัฒณธรรมความสำคัญของภาษาต่างประเทศความสำคัญของลำดับให้ความสำคัญกับชื่อบุคคลคำเรียกญาติพ่อ เเม่ พี่ชาย น้องสาวลุง ป้า น้า อาคำราชาศัพท์ พระมหากษัตริย์ สววรคต เจ้าฟ้า พระองค์เจ้าพี่ ป้า น้า อา คุณครู คุณหมอการใช้คำไทยเเท้การตั้งชื่อบุคคลคำทับศัพท์พ่อ เเม่ ควาย กิน หัวบาลี สันสกฤตคอมพิวเตอร์ เเบตมินตันภาษาไทยมีความละเอียดในการกล่าวถึงเรื่องไกล้ตัวคำขยายในภาษาไทยเปรี้ยว หวาน เผ็ด ขม เค็ม ฝาด กร่อยคนไทยช่างสังเกตุเเละให้ความสำคัญกับสิ่งรอบตัวด้าม คัน เล่ม อัน ชิ้นคนไทยพิถีพิถันกับการใช้ภาษามักชอบใช้ภาษาที่จะทำให้เกิดความ คล้องจองชื่อบุคคล สุภาษิตคำพังเพย ชื่อวัด ชื่อปราสาท
59