Analysis of two poems-in Vietnamese

VIỆT BẮCTác giả: Tố HữuHCSTTác phẩmSinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nho học và yêu thích văn học dân gian-> Nuôi dưỡng nên hồn thơ Tố HữuLà một trong những lá cờ đầu của nền văn nghệ cách mạng Việt Nam.Chặng đường thơ của T.H gắn liền với chặng đường pt của CM VN.Thơ T.H: Thơ trữ tình chính trịPhong cách thơ T.HMang t/c trữ tình chính trị sâu sắcKết hợp giữa khuynh hướng sử thivà cảm hứng lãng mạnGiọng điệu tâm tình, ngọt ngàoMang đậm tính dân tộcSau khi miền Bắc được giải phóng, tháng 10/1954 cán bộ Việt Bắcchia tay nhân dân để trở về Hà Nội.Nhân sự kiện đó, T.H sáng tác bài thơ V.B.Ý nghĩa nhan đềViệt Bắclà khu căn cứ địa kháng chiến được thành lập vào năm 1940gồm 6 tỉnh: “Cao – Bắc – Lạng – Thái - Tuyên – Hà”VB là nơi chất chứa những ký ức về cuộc kháng chiến trong suốt 15 năm của cán bộ và nhân dânNhan đề ngắn gọn mà hàm súc-> Thể hiện nỗi nhớ thương nơi chốn quê hương của cm, thủ đô của kháng chiến và con người nơi đâyThể thơ: lục bát-> đậm tính dân tộc, gần gũiBố cục bài thơ gồm 2 phầnP1: Tái hiện những kỉ niệm về cm và kháng chiến-> Đoạn trích SGKP2: Gợi tương lai tươi sáng và ngợi ca công ơn của Bác và Đảng đối với dtộc
1 / 2
87