Laws About Occupational Safety And Health

PERUNDANGAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAANPENGENALANAKTA KILANG DAN JENTERA 1997 (AKTA 139)AKTA 139Akta Jentera dan KilangTenteraPerkapalanAKTA 514AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994SEK. 15 : Kewajipan An MajikanSEK. 16 : Dasar Keselamatan Dan KesihatanSEK. 24 : Kewajipan Am PekerjaSEK. 32 : Pelaporan Kemalangan, Kejadian Berbahaya Dan Keracunan PenyakitSEK. 30 : Jawantankuasa Keselamatan Dan KesihatanSEJARAH KKP1890 - THE PERAK ORDER IN COUNCIL1913 - MACHINERY ENACTMENT OF 19131932 - MACHINERY ENACTMENT OF 1932 BAWAH JABATAN GALIAN1953 - THE MACHINERY ORDINANCE TELAH DIKUATKUASAKAN1967 - AKTA KILANG DAN JENTERA 1967 (OLEH JABATAN KILANG DAN JENTERA - JKJSEK. 17 : Kewajipan Majikan Terhadap Bukan PekerjaAKTA KESELAMATAN DAN PEKERJA 1995 (AKTA 514)AKTA PETROLEUM (LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN) 1984 (AKTA 302)1892 - SELANGOR BOILER ENACTMENT1908 - NEGERI MELAYU BERSEKUTU BERKUATKUASA PERAK ORDER COUNCIL1994 - AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (AKKP)
32