Mind Map Of Crop

TRỒNG TRỌT
ĐẤT TRỒNG
GIỐNG CÂY TRỒNG
PHÂN BÓN CÂY TRỒNG
KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT
Khái niệm và vai trò của đất trồng
Thành phần của đất trồng
Một số tính chất của đất trồng
Sử dụng và bảo vệ đất trồng
Khái niệm, vai trò của giống cây trồng
Sản xuất giống cây trồng
Bảo quản hạt giống
Phân bón và cách bón phân
THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM TRỒNG TRỌT
Tác dụng của phân bón
Đặc điểm, tính chất và cách sử dụng các loại phân bón
Làm đât bón phân lót
Gieo trồng cây nông nghiệp
Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
Bảo quản sản phẩm trồng trọt
134