Mind Map Of Psychopathology

Tâm bệnh học
Sức khoẻ
Sức khoẻ không chỉ đơn thuần là
không bị bệnh tật/ốm yếu, mà là
trạng thái khoẻ mạnh toàn diện về
cơ thể, tinh thần và xã hội.
Sức khoẻ tinh thần (Tâm lý)
Sức khoẻ thực thể (Cơ thể)
Sức khoẻ xã hội (Quan hệ)
(Mental health): Là trạng thái khoẻ
mạnh, được đặc trưng bởi ý thức
về khả năng của bản thân, khả
năng đối phó với những căng thẳng
trong cuộc sống, khả năng làm việc
hiệu quả và khả năng đóng góp cho
cộng đồng.
Được thể hiện ở các phương diện
Tự ý thức được bản thân.
Tiến hành các công việc/hoạt động
thường ngày một cách có hiệu quả.
Đảm bảo các quan hệ xã hội.
Ứng phó tốt đối với những bất cập,
khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.
Tâm bệnh (Mental illness)
Tâm bệnh là những rối nhiễu gây
mất kiểm soát cảm xúc, ý nghĩ và
hành vi.
Tâm bệnh là tình trạng sức khoẻ
tinh thần (rối nhiễu) gây ảnh hưởng
đến xúc cảm, ý nghĩ và hành vi.
Khả năng nhận thức, chú ý (VD:
không thể tập trung, suy nghĩ tiêu
cực,...)
Trạng thái cảm xúc (VD: buồn, sợ
hãi, cáu kỉnh,...)
Năng lực hành vi (VD: mất ngủ,
ngủ quá nhiều, biếng ăn, ăn quá
nhiều,...)
Rối nhiễu tâm lý
(Mental disorder) là sự xáo trộn
đáng kể về nhận thức, sự kiểm
soát cảm xúc và hành vi do những
bất thường trong sự vận hành chức
năng tinh thần gây nên, và thường
dẫn đến những bất cập/khó khăn
trong công việc, quan hệ, cũng
như trong các lĩnh vực hoạt động
chức năng khác.
Xáo trộn bất thường về
Nhận thức
Kiểm soát cảm xúc
Hành vi
Do những bất thường trong vận hành chức năng tinh thần gây nên.
Liên quan đến những bất cập/khó
khăn trong công việc, quan hệ và
các lĩnh vực hoạt động chức năng
khác.
Căn nguyên tâm bệnh
Cấu trúc
Hoá sinh
Gen
Không bình thường về cấu trúc,
chức năng não.
Mất cân bằng dẫn truyền thần
kinh, hoocmon,...
Bất bình thường về gen.
Các rối nhiễu tâm lý
Rối nhiễu hành vi (Behavioral
Disorders)
Rối nhiễu cảm xúc
Tăng động giảm chú ý (ADHD)
Rối nhiễu đạo đức và hành vi
chống đối (CD,ODD)
Sử dụng và lạm dụng chất gây
nghiện ở trẻ vị thành niên
(Adolescent Substance Use &
Abuse)
Rối nhiễu lo hãi (Anxiety disorders)
Rối nhiễu lo hãi sau sang chấn
(PTSD)
Trầm cảm (Depression)
Rối nhiễu lưỡng cực (Bipolar
Disorder)
Tự sát và hành vi tự hoại bản thân
(Suicidal & Self-harm)
Rối nhiễu phát triển và học tập
Tự kỷ
Tâm thần phân liệt
Chậm phát triển trí tuệ
Các khuyết tật học tập
1 / 2
398 2