Mind Map Of The Earth

Trái Đất Nước - "Vị thần hộ mệnh" của sự sống trên Trái ĐấtNơi cư ngụ của muôn loài Một hành tinh của hệ Mặt TrờiMột trong tám hành tinh của hệ Mặt TrờiTự quay quanh trục hết trọn 1 ngày (23,934 giờ) Quay quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình e-líp với vận tốc xấp xỉ 30 km/s.Một vòng quay hết tọn một năm (365,25 ngày)Ở dạng lỏngBao phủ gần 3/4 bề mặt Trái ĐấtTrên cạnDưới nướcTrên trời