Mind Map Of TikTok ADs

TIKTOK ADS
TỔNG QUAN TIKTOK ADS
BUILD TÀI NGUYÊN - XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH
ĐẶC THÙ NỀN TẢNG TIKTOK ADS
CÓ NHỮNG CÁC NÀO KIẾM TIỀN VỚI TIKTOK ADS
TIKTOK ADS GIỜ CÒN NGON HAY KO
Nền tảng sạch, rất sạch
Tệp khách hàng trẻ 13-30
Video maketting
Hành vi nhanh
Bán hàng sỉ/lẻ
Dịch vụ quảng cáo thuê
affiliate
Agency
Ladipage/website
Deeplink sang sàn (tiktok mix sàn)
Chạy tăng View/ flow
Truyền thông phủ thương hiệu
Chạy bán sỉ/lẻ
cho thuê tài khoản ads
Đào tạo/ chạy thuê
Lúc nào cũng ngon, nhưng ngon với ai
định vị bản thân ở đâu, phù hợp điều gì
Quy luật 80/20
Sub Topic
Chăm chỉ - Thái độ
Thông minh - Trình độ
May mắn - Trời độ
Mix tiktok ads và tiktok profile
Affiliate
tiktok shop
Tăng view/folow/trafic
MONG MUỐN CỦA BẠN LÀ GÌ - ĐỊNH VỊ BẢN THÂN NHƯ THẾ NÀO
XÂY DỰNG KHO TÀI NGUYÊN
CHUẨN BỊ NGUỒN LỰC CẦN THIẾT
HỆ THỐNG SẢN PHẨM - NGUỒN HÀNG
KHO MEDIA
Nội địa - xưởng - kho xỉ
Nhập khẩu
Hình ảnh
Videos
Banner
Gif
Tài chính
Nhân lực
Đối tác
Kỹ năng
Vốn cần thiết là bao nhiêu
Sale
marketing
kế toán - tài chính
leader
Các đơn vị vận chuyển nội địa/cod
Nhập hàng, sản xuất
Quản trị nhân sự
Quản trị tài chính
Đào tạo
Lãnh đạo, đàm phán
MỞ RỘNG MÔ HÌNH KINH DOANH
TĂNG NGÂN SÁCH QUẢNG CÁO
TĂNG QUY MÔ NHÂN SỰ
TĂNG DOANH THU
TĂNG LỢI NHUẬN
Tăng giá thầu
Chạy nhiều tài khoản quảng cáo
Phát triển đội ngũ MKT
Phát triển đội ngũ sale
Phát triển đội ngũ leader
Tăng thu - giảm chi
Tăng thu - giữ nguyên chi
Giữ nguyên thu - giảm chi
Tối ưu chi phí quảng cáo
Bùng
Chiết khấu
Chạy quảng cáo rẻ hơn
365 2