Mind Map Template of Case Study

BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Quốc Bảo
Học Phát Triển Bản Thân
Học Sale BĐS
Học Đầu Tư BĐS
Thuyết trình Tự Tin
Sub Topic
Hành trình đến với BĐS, LTCD
Hình ảnh triệu đô, THCN
Chân dung khách hàng,DISC
Kiến thức sản phẩm, thị trường
Tư vấn khách hàng, Chốt sale
Tổng quan thị trường bất động sản
Sub Topic
Sub Topic
Sub Topic
Sub Topic
Sub Topic
40 2