VAI NET VE TAM LY HOC VIET NAM

Vài nét về Tâm lý học Việt Nam
Thời Pháp thuộc (trước 1954)
là 1 môn học trong các trường Cao đẳng Sư phạm và các trường Lít-xê (THPT).
tài liệu, giáo trình phỏng theo Tâm lý học của Phunquiê (Pháp).
Tâm lý học Nhị nguyên luận.
Tâm lý học Duy tâm nội quan.
Năm 1955
là 1 cột mốc quan trọng
Sinh viên Việt Nam học TLH và GDH ở:
ĐHSP Maxitcơva mang tên V.I.Lênin
ĐH Tổng hợp Maxitcơva mang tên Lômônôsôp.
Lực lượng TLH VN được đào tạo chính quy ở Liên Xô, gồm các ngành:
Tâm lý học (ĐH Tổng hợp).
Tâm lý Giáo dục.
Tâm lý và giáo dục trẻ em trước tuổi học.
Năm 1958
Trường ĐHSP Hà Nội thành lập -> Tổ GDH - TLH chính thức ra đời.
Năm 1959
Cuốn Tâm lý học do Nguyễn Đức Minh, Phạm Cốc, Đỗ Thị Xuân biên soạn chính thức ra đời -> thành tựu của TLH Mácxít nói chung và TLH Liên Xô nói riêng.
Từ 1959 - 1960
Việc đào tạo đội ngủ VN được thực hiện trong nước bằng các chuyên gia nước ngoài.
ĐHSP Hà Nội tổ chức lớp học TLH, GDH do GS. P.I. Xamaucốp và GS. Pơrasetxki giảng dạy.
Năm 1964
Báo chí VN lần đầu công bố công trình nghiên cứu thực nghiệm đầu tiên của VN với nghiên cứu về nhận thức của học sinh.
Năm 1965
GS. Nguyễn Lân làm chủ nhiệm khoa TLGD của trường ĐHSP Hà Nội I.
Từ 1969 - 1974
Nhóm các tác giả Bộ quốc phòng nghiên cứu và cho ra đời cuốn Tâm lý học đầu tiên phục vụ lĩnh vực quân sự.
Năm 1976
TLH ở VN phát triển từ lĩnh vực sư phạm sang lĩnh vực quân sự.
Học viện chính trị quân sự của Bộ quốc phòng thành lập Khoa TL-GD
Đến năm 1994 thì đổi tên thành Khoa TLH quân sự.
Năm 1976
Đại biểu các nhà TLH VN lần đầu tham dự Đại hội lần thứ 21 của các nhà TLH TG tại Paris.
Năm 1990 (31/12/1990)
Hội KH TLGD VN thành lập tại Hà Nội do GS. Viện sĩ TSKH Phạm Minh Hạc làm chủ tịch.
Xuất hiện từ những ngày đầu cùng trường ĐHSP TPHCM
Ban đầu là Tổ TL-GD.
Sau đó là Khoa TLGD.
Chuyên đào tạo Cử nhân TLGD.
Đào tạo Cử nhân TLH.
Đào tạo Cử nhân QLGD.
Đào tạo sau Đại học:
Thạc sĩ QLGD.
Thạc sĩ TLH.
Nghiên cứ sinh, Tiến sĩ QLGD.
Từ những năm 1982
Khoa TLGD ĐHSP TPHCM đào tạo Cử nhân TLGD mầm non -> tạo tiền đề cho ngành GD mầm non hình thành và phát triển.
Năm 2015
Khoa TLH ĐHSP TPHCM chính thức tách ra, gồm:
Bộ môn TLH.
Bộ môn TLHGD.
Bộ môn TLHƯD.
TLH Đại cương.
TLH Giao tiếp.
TLH Sáng tạo.
TLH Giới tính.
TLH Gia đình.
TLHLT & TLHSP.
PP nghiên cứu KH.
GT & UXSP.
GD Gia đình.
Kỹ năng giao tiếp - ứng xử.
HĐN & KNTT.
Trò chơi SHTT.
Ngành CTXH.
Ngành TLH.
Ngành TLHGD.
Năm 1990
Hội TL-GD TP.HCM thành lập do PGS.TS Trần Tuấn Lộ làm chủ tịch.
Năm 1999
ĐH Văn Hiến thành lập Khoa TLH-XHH do PGS.TS Trần Tuấn Lộ làm trưởng khoa.
Năm 2000
Khoa TLH thuộc ĐH Văn Hiến tách ra độc lập và tuyển sinh Cử nhân TLHƯD đầu tiên.
Tham vấn và trị liệu tâm lý.
Tham vấn tâm lý và Quản trị nhân sự.
Từ những năm 2000
ĐH KHXH & NV thuộc ĐHQG TPHCM từ tổ TLGD mở khoa GDH đào tạo theo chuyên ngành chọn lựa:
TLGD.
QLGD.
Sau ĐH: Thạc sĩ QLGD.
Năm 2008-2009
ĐH KHXH & NV mử khóa Cử nhân TLH đầu tiên.
Hiện nay
ĐH Sài Gòn, ĐH Hutech,... đào tạo chuyên ngành TLH từ các khoa:
Khoa GDH.
Khoa KHXH & NV.
Các sơ sở nghiên cứu và đào tạo TLH ở VN hiện nay:
ĐHSP Hà Nội:
Cử nhân SP TLGD.
Cử nhân TLH trường học.
Cử nhân tại chức TLGD cho các tỉnh thành có nhu cầu.
Thạc sĩ TLH, Thạc sĩ GDH.
Tiến sĩ TLH, Tiến sĩ GDH.
ĐHSP - thuộc ĐH Thái Nguyên:
Cử nhân SP TLGD.
Cử nhân QLGD.
Thạc sĩ, Tiến sĩ GDH.
ĐH KHXH & NV - thuộc ĐHQG Hà Nội:
Cử nhân TLH.
Thạc sĩ TLH.
Thạc sĩ TLH lâm sàng.
Tiến sĩ TLH.
Viện KHXH VN:
Thạc sĩ, Tiến sĩ TLH.
Thạc sĩ, Tiến sĩ, TLGD.
...
66 1