Invloed Maatschappelijke trends op het aankoopgedrag

Invloed Maatschappelijke trends op het aankoopgedrag
VERGRIJZING
Door medicijnen worden mensen ouder
ANDERE SAMENSTELLING GEZINNEN
MIGRATIE
VERSTEDELIJKING
Andere hoeveelheid
vb. Grote gezinnen kopen een familiepak
Verkoop van rollators, reizen voor oudere mensen, ...
Verplaatsen van de ene plaats naar de andere (van België naar Spanje)
Producten van andere culturen vind je nu ook in de winkel
De steden worden groter
Deelauto's, parken in de stad, ...
OPWARMING AARDE
TEKORT WATER
Droge gebieden, te weinig proper water, ..
TEKORT GRONDSTOFFEN
PLASTIC AFVAL
bosbranden, ijskappen smelten en zeeniveau stijgt
vb. metaal, olie, ..
te veel plastic afval in de oceaan
zeedieren sterven, vervuiling, ..
81 1