AKTIVITI EKONOMI DI MALAYSIA

KEGIATAN EKONOMI DI MALAYSIA
JENIS KEGIATAN EKONOMI DI MALAYSIA
Sektor Primer
Merupakan kegiatan yang
mengeluarkan bahan mentah terus
daripada sumber semula jadi
contoh
Pertanian
Pembalakan
Perikanan
Perlombongan
Penternakan
Sektor Sekunder
aktiviti ekonomi yang
berasaskan bahan mentah
Memberi keutamaan dalam menukarkan
bahan mentah kepada barangan siap
kepada pengguna
Contoh
Pembuatan atau perindustrian
Pembinaan
Sektor Tertier
Merupakan kegiatan ekonomi yang
menawarkan pelbagai perkhidmatan
sektor perkhidmatan
penting kepada pembangunan negara
Contoh
Pelancongan
Perdagangan
Pengangkutan
Kewangan
Pendidikan
TABURAN KEGIATAN EKONOMI UTAMA DI MALAYSIA
Sektor Primer: Sektor Pertanian
Kawasan tanaman getah
Ipoh (Perak)
Jasin dan Merlimau
(Melaka)
Sibu, Marudi dan Sri Aman
(Sarawak)
Kawasan tanaman kelapa sawit
Teluk Intan (Perak)
Muadzam Shah dan Segi Tiga Jengka (Pahang)
Sektor Sekunder: Sektor Perindustrian
melibatkan kegiatan
memproses bahan
mentah menjadi
barangan siap
Industri berasaskan sumber
Industri bukan berasaskan sumber
kayu
getah
kelapa sawit
Perabot
papan lapis
Tayar
kasut
sabun
Minyak masak
elektrik dan
elektronik
automotif
Barangan elektrik seperti
penyaman udara dan
televisyen
Kereta, motosikal dan
pemasangan van, lori
serta trak
Barangan elektronik seperti
komputer dan kamera
Sektor Tertier:
Sektor Pelancongan
Perkembangan sektor
pelancongan secara tidak
langsung meningkatkan
keperluan perkhidmatan yang
lain seperti pengangkutan,
perhotelan dan perhubungan
Contoh
Pulau Langkawi
Cameron Highlands
Pulau Tioman
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi
di Malaysia
FAKTOR FIZIKAL
Bentuk muka bumi
Tanah pamah
Tanah tinggi
Pinggir laut
Pertanian
Pengangkutan
Perindustrian
Penanaman padi
kelapa sawit
getah
Pembinaan jalan raya
jalan kereta api
lapangan terbang
Pembinaan kilang
Pertanian
Pelancongan
bunga-bungaan
Tanaman teh
Perikanan
Pelancongan
Tanih
Iklim
iklim Khatulistiwa
Purata suhu Malaysia ialah 27°C dengan jumlah hujan tahunan
melebihi 2 600 mm
jenis kegiatan ekonomi seperti pertanian, pelancongan,
perikanan dan pembalakan
Saliran
Bahan mentah
pelbagai bahan mentah yang
diperoleh daripada sumber mineral, hutan dan pertanian
Bahan mentah primer boleh diproses untuk
menghasilkan barangan sekunder
FAKTOR MANUSIA
Dasar Kerajaan
Infrastruktur
Teknologi
Modal
Pasaran
Buruh
Dasar Pertanian Negara yang berperanan memaksimumkan sumbangan sektor
pertanian kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)
Dasar Pendidikan Kebangsaan yang berperanan memenuhi keperluan tenaga
kerja mahir
Kewujudan jaringan pengangkutan yang baik
Pengangkutan yang cekap dalam sektor pertanian amat perlu bagi
mengangkut barangan pertanian yang cepat rosak
bertambah maju dengan
adanya penggunaan teknologi yang canggih dan moden
kepentingan
mengurangkan pencemaran
meningkatkan kualiti produk
mempercepatkan kerja
Kemajuan ekonomi sesebuah negara bergantung
kepada jumlah modal sedia ada
modal domestik dan pelaburan langsung asing
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Pasaran tempatan
Pasaran antarabangsa
tenaga buruh asing dari negara luar
Kepentingan Kegiatan Ekonomi di Malaysia
Peningkatan taraf hidup
Kemajuan ekonomi negara
Mewujudkan peluang
pekerjaan
Pemindahan teknologi
Peningkatan infrastruktur
Proses pembandaran
Pengurangan import
558