KONSEP INSAN

KONSEP INSAN
FALSAFAH BARAT
FALSAFAH TAMADUN CINA
FALSAFAH TAMADUN ISLAM
FALSAFAH TAMADUN INDIA
PSIKOLOGI
KRISTIAN ABAD PERTENGAHAN
Tuhan : Teologi
Insan : Psikologi
Alam : Kosmologi
SOSIOLOGI
intelektual yang membentuk sifat individualisme
mencapai kesejahteraan
dengan turutan hirarki
1. Egosentrik ( individualisme)
2. Ekosentrik ( gabungan hidupan dalam alam
3.Antosentrik ( hidupan )
bermasyarakat
bina insan yg kamil ( seimbang)
FRIEDRICK NIETZSCHE
manusia sebagai makhluk tuhan
harus patuh kepada hukum tuhan
manusia berteraskan emosi/ kemahuan diri
JEAN-PAUL SARTRE
ARISTOTLE
manusia lahir tanpa panduan hidup
manusia sebagai haiwan rasional
peranan insan
komponen diri
hamba
khalifah
lakukan perintah Allah & jauhi larangan
mentadbir alam dengan amanah
ROHANI
spiritual
JASMANI
definisi ketuhan untuk mendekatkan diri kepada pencipta
HATI
pembentukan diri
akal ( intelek)
untuk mencari kebenaran
NAFSU
mengawal hawa nafsu yang ekstrem
diri (proses tazkiah)
Taoisme
Buddhisme
Hinduisme
konsep self tidak wujud
bebaskan diri dari sengsara
tanpa sebarang ikatan dunia
mempunyai roh (atman)
reinkarnasi
kehidupan semula
daripada apa yang dilakukan sekarang
Confucianisme
konteks hubungan dengan alam
untuk mengharmonikan diri
etika untuk capai kebahagiaan
FALSAFAH PENDIDIKAN
Insan sejahtera
saksama/seimbang
Jasmani
Emosi
Rohani
Intelek
Barat – jasmani ( fizikal ) , intelek ( rasionalisme)
Timur – insan bersifat emosional dan perlu berpaksikan tuhan
Insan yg kamil perlu dilahirkan secara saksama berdasarkan JERI yang seimbang
NAMA : FARAH NAJWA BINTI MD. NOOH
NO MATRIK : DN 200028
SUBJEK : FALSAFAH DAN ISU SEMASA
SEKSYEN : SEKSYEN 5
1.4k