Perbandingan teori perkembangan Arnold Gesell and Robert Havighurst

Perbandingan teori perkembangan Arnold Gesell & Robert Havighurst
Beliau juga percaya bahawa perkembangan manusia dipengaruhi oleh persekitarannya, nilai-nilai, norma dan budaya masyarakat.
Havighurst telah mengenal enam tempoh usia utama: peringkat permulaan dan awal alam kanak-kanak (0-5 tahun), peringkat pertengahan kanak-kanak (6-12 tahun) remaja (13-18 tahun),
Melihat kematangan biologi sebagai perubahan fisiologi dan neurologi yang tidak dapat dikawal.
Menekankan kesediaan dan kematangan dan mendapati kanak-kanak secara semula jadi bersedia membaca apabila umur mentalnya sudah mencapai 6 ½ tahun.
Kanak-kanak diumpamakan seperti tumbuh-tumbuhan.
Berfokus kepada penyelidikan kajian ekstensif beberapa orang kanak-kanak.
Arnold Gesell
Manakala kegagalan dalam menyempurnakan tugas tersebut akan menyebabkan individu mengalami masalah dalam tugasan-tugasan berikutnya.
Robert Havighurst
Baka sebagai faktor utama, mempengaruhi perkembangan diri seseorang individu, jika baik bakanya baiklah individu yang akan terhasil.
Kelancaran proses perkembangan individu dipengaruhi oleh kematangan fizikalnya.
Menekankan perkembangan fizikal kanak-kanak.
Perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh budaya masyarakat persekitaran masyarakat tersebut.
Menerangkan konsep tugas dalam teori perkembangannya.
Pada setiap peringkat perkembangan manusia ada tugas yang perlu dicapai.
Keupayaan menyempurnakan tugas tersebut dengan jayanya akan membawa kebahagiaan kepada individu.
3.0k 3