พฤติกรรมนิยม

พฤติกรรมนิยมพาฟลอฟธอร์ดไดค์สกินเนอร์วัตสันผู้คิดค้น อีแวน พาโตรวิช พาฟลอฟ นักสรีรวิทยา ชาวรัสเซีย ได้รับรางวัลโนเบลจากการวิจัย เรื่อง สรีรวิทยาการย่อยอาหาร เมื่อปี ค.ศ.1904 ขณะวิจัยเขาได้สังเกตสุนัขมีน้ำลายไหลออกมาเมื่อเห็นผู้ทดลองนำอาหารมาให้ เขาสนใจพฤติกรรมน้มาก จนหันมาสนใจเกี่ยวกับด้านจิตเวชทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟ 1.คำศัพท์ที่สำคัญในการศึกษาทดลองของพาฟลอฟ Subtopic
27