Monthly Marketing Plan TreeMap

Kế hoạch tháng
Voucher
Thiết kế ảnh cover, banner
Thủ tục đănh ký bộ công thương
Triển khai chương trình
Làm ladipage voucher
Performancer
Traffic
Likepage
Lead
Truyền thông voucher
Gửi thông tin cho KH cũ
Gửi thông tin cho KH mới
Chọn voucher
Thiết kế ảnh tặng KH mới
Lên nội dung chạy quảng cáo
Học hỏi về phần tích dữ liệu trên fanpage
Tìm hiểu phân tích dữ liệu
Chân dung khách hàng thành công
Đề xuất phương án tăng tỷ lệ chuyển đổi tin nhắn - lead
Chat khách hàng trên lead
MKT service
Gói combo các chiến dịch
Gửi phương án cho Đức ANh
Chăm sóc 80 Kh trên fanpage - > 10 chiến dịch
Thu hút khách hàng mới
100 triệu doanh thu
Chính sách cho nhân sự
Chính sách MKT service
Chính sách từ nguồn lead
Fanpage
Kế hoạch phát triển content fanpage
Ý tưởng content tuần (KH)
Content tuần
Tiktok
Kế hoạch phát triển kênh tiktok
Kế hoạch theo tuần
Chỉnh sửa video theo kích thước
Chuyển sang kênh doanh nghiệp
Chạy quảng cáo kênh tiktok
Đổi tên kênh tiktok
Website
Kế hoạch content web
Lên nội dung content web
Video
Kế hoạch video
Xây dựng kịch bản nội dung, dựng video
78 1