Mind Map Of Leader Marketing

LEADER MKT
NỘI DUNG
Content
MEDIA
CÔNG CỤ
Ads Tiktok
Ads facebook
S1 - TỰ NHIÊN
Facebook
SẢN XUẤT
SALE
CSKH
Hàng trend
Hình ảnh
Video
Landing Page
Người đứng đầu
Chính sách khách hàng
Chương trình khách hàng
Team 1
Team 2
Zalo
Tiktok
Website - GG
Youtube
Sale
Cskh - tư vấn dịch vụ khách hàng
Latina
Chat bot - thông báo các chương trình, cs khách hàng
Voice chat - gọi điện chăm sóc lấy ý kiến, giới thiệu ctkh
Khối lượng công việc
Số lượng mã ra
Số lượng mẫu ra
Số lượng bài viết
Số lượng landing page
Cơ sở vật chất
Đối tác kinh doanh
Giải quyết vấn đề
Tạo nhu cầu
Keys sản phẩm
Vẽ chân dung
Tìm nguồn hàng
Xây dựng quy trình
Thương hiệu
online và offline - trải nhiệm quy trình cskh tại cửa hàng và online
Đề xuất, vấn đề của sản xuất và mã sản phẩm
Đo lường các chỉ số S1-S5
Phối hợp MKT tối ưu chi phí
Xây dựng kiểm soát tối ưu quy trình kịch bản
Đề xuất chương trình khách hàng theo tháng
Đề xuất chương trình khách hàng theo tháng
Xây dựng kiểm soát tối ưu quy trình kịch bản chốt sale
Đo lường các chỉ số S1-S5
Đề xuất, vấn đề của sản xuất và mã sản phẩm
153 1