Duurzaamheidsprobleem Food (bananen en rundvlees)

Food
People
Planet
Profit
Vleesindustrie: Rundsvlees
Fruit: Bananen
Vleesindustrie: Rundsvlees
Fruit: Bananen
Vleesindustrie: Rundsvlees
Fruit: Bananen
Chemische vervuiling
Daling in biodiversiteit
Export: 4/5 van Latijns-Amerika
Vrede en rechtvaardigheid
Sociale gelijkheid
Gezondheidszorg
Inkomen en tewerkstelling
Bedreigde soort: door schimmel
Geen 'backup-banaan'
Pesticiden (meest bespoten fruit)
Pesticiden
Opkomen voor rechten = ontslag
Hongerloon
vrijheid: vakbonden
Europese bananen duurder --> hoger loon
Biobananen: Chiquita, Dole, Max Havelaar (duurder!)
Zware gezondheidsproblemen
Kinderen met handicap
Voeding
Kalium
Gevolg: verlaging bloeddruk
Vitamine A
Is goed voor huid en ogen
Vitamine B6
Immuunsysteem
Nog vele andere mineralen...
Is goed voor nieren, hart en zenuwstelsel
Goede spijsvertering
Stabiele bloedsuikerspiegel
Voedsel
Vrede en rechtvaardigheid
Stikstof en fosfor-cycli
Gezondheidszorg
Te veel vlees: groter risico op:
Bepaalde soorten kanker
Beroertes
Diabetes-type 2
IJzer
Zink
Vitamine B12
Zuurstoftransport in het bloed
Stofwisseling
Voorkomt:
Groeistoornis
Haaruitval
Zicht- en reukafwijkingen
Verminderde werking van het afweersysteem
Maakt rode bloedcellen aan
zorgt ervoor dat immuunsysteem en zenuwstelsel werken
Wetten en regels
Verdoving
Transport
Elektrisch
CO2
Niet bij ritueel slachten
Biologisch vlees: duurder:
Meer ruimte
Stijgende vraag naar vlees
Klimaatverandering
Verantwoordelijk voor 40% van broeikasgassen
CO2
CH4
N2O
Ook transport zorgt voor uitstoot!
Krijgen biologisch voer
Groeien langzamer/leveren minder product op
Gebruik van zoetwater
Totale waterfootprint hoogste van alle dierlijke producten
15000 liter water/kilo
Gevolgen:
Daling biodiversiteit
Belangrijkste oorzaak
Gevolg
Overproductie
Vleesvervangers?
Zorgt voor verzuring en vermesting van de bodem
Vissterfte
Verlies aan biodiversiteit
Overmatige algengroei
Aantasting ozonlaag in vorm van lachgas
Ozonaantasting
66