FUNGSI BAHASA MELAYU KLASIK PADA ZAMAN KERAJAAN MELAYU MELAKA

FUNGSI BAHASA MELAYU KLASIK PADA ZAMAN KERAJAAN MELAYU MELAKA , KERAJAAN ACHEH , DAN KERAJAAN JOHOR RIAU
BAHASA MELAYU KLASIK
SEBAGAI BAHASA ILMU
semasa zaman kerajaan Acheh
memperlihatkan cendekiawan melayu
menghasilkan karya ilmu dalam tulisan
bahasa melayu klasik
di Acheh, bahasa melayu digunakan dalam
penulisan ilmu tasawuf dan falsafah islam
tokoh penulis pada zaman tersebut seperti
Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumaterani
karya-karya ilmu agama Islam yang wujud
ketika itu seperti Syarab al-Asyikin, Miratul
Mukmin, Al-Siratul Mustaqim
BAHASA MELAYU KLASIK
SEBAGAI BAHASA
UNDANG-UNDANG
undang-undang digubal oleh
penulis-penulis di istana atas arahan raja
dalam naskah undang-undang melayu lama
dibicarakan tentang aspek perlembagaan
berkaitan kedudukan raja dan pembesar,
undang-undang jenayah, perdagangan, dan
pertanian
Antara naskah undang-undang yang ditulis
dalam tulisan melayu klasik:
undang-undang Melaka,undang-undang
Pahang , undang-undang Perak dan
undang-undang Johor
BAHASA MELAYU KLASIK
SEBAGAI BAHASA PENTADBIRAN
menjadi bahasa rasmi dalam pentadbiran
kerajaan
digunakan oleh kebanyakkan kerajaan
untuk tujuan surat menyurat dalam
kalangan raja di kepulauan melayu
bahasa melayu klasik juga digunakan dalam
surat-surat izin perniagaan kepada pihak
asing khususnya pedagang.
BAHASA MELAYU KLASIK
SEBAGAI LINGUA FRANCA
pada abad ke-16 dan dibuktikan daripada
Daftar Kata Melayu-Itali
memudahkan urusan perdagangan pada
masa tersebut
merupakan bahasa yang paling dihormati
antara bahasa negeri Timur yang lain
BAHASA MELAYU KLASIK
SEBAGAI BAHASA PERSURATAN
peranan tersebut terbukti apabila
terhasilnya pelbagai karya sastera klasik
dalam bahasa melayu
karya-karya klasik tersebut berperanan
untuk menguatkan semangat rakyat dalam
peperangan, misalnya Hikayat Muhammad
Hanafiah
196