de franken geschiedenis

naamsverandering520/530laatste Merovingische koning naar klooster gestuurd en begin van Karolingers1492vernoemd naar Karel Martelzoongeen Islam Europamilde koningDe Franken (500-1000)Merovingers: leider van de Salische Franken (5de - 8ste eeuw)Karolingers komen aan de macht door de slag in Poter in 732Chieldriek 1750: geen veroveringenlui751: hofmeiers nemen land overKarel MartelPepijn de Korte1ste keizer in 800: Karel de Grote: keizer Franken en Romeinen843: Lodewijk: 3 zonen: rijk in 3 delenOostMiddenZuidbegin: 2 groepenRipuarische FrankenSalische FrankenFranken settelden zich bij de oevers van de Rijn: ripa in latijn is oeverFranken zijn Germanenconfer: de Salische wetze zijn foederatibegonnen met klein koninkrijkhoofdstad: Doornikoverwinnen Ripuarische Frankenbeginnen rijk uit te breidenChlodovech Chlodovech wordt gedoopt in 500Chlodovech wordt Clovisdoopsel overwinnen andere Germaanse stammenrijk het grootsthoofdstad Akengrote stukken van Europa veroverenSpanje : gebied Islam: Moren, Arabieren,...Islam verdrevenredenen:Eenheid tussen Franken en Gallo-RomeinenBestuurlijke indeling rijkbisschoppen als ambtenaren en raadgeversMeer respect van christelijke vorstengeloof is goed alibi om gevecht aan te gaan, christendom uit te breidenzag Paus was grote machtsamenwerken met paus in 751Paus moet Pepijn tot koning kronenPaus moet Merovingers wegsturenPepijn geeft Paus veel land als wederdienst: donatio Pepinorestant: VaticaanstadItalie: 2 delenNoorden: FrankenMidden: PausZuiden: verschillende statensamenwerking adel en kerk tot 1789: Franse Revolutiekeizergezag paus groter dan gezag keizerhij wilt goed bestuurLodewijk de Vromeniet geïnteresseerd in politiekmacht van koningen daaltvertrouwt leenmannen toekrijgen te veel machtzonen zagen achteruigangverdelen het rijk alKarel De kale: WLotharius: MLodewijk De Duitser : Osterft kinderloosdelen rijk verdeeld tussen 2 broersveel contracten tussen leenheren en vazallenFEODAAL SYSTEEM: leenstelsel (800-1800)feoadale pyramide1: opperleenheer: keizer/koning2: kroonvazallen: hoge adel3: achtervazallen: militaire heren4: achter-achtervazallen: ridders/lokale herenfeodaliteit: trouw zweren aan degene die boven je staan adel kwam aan de macht omdat ze trouw zweren aan de lagere posities: bescherming (7de / 8ste eeuw)raakt in verval ( 9de/10de eeuw)oorzaakverschillende leenmannen voeren onderling oorlogkoningen geven niet altijd bescherminglenen worden vanaf 9de eeuw erfelijkkoning kan geen kant kiezenVikingen en Honharen vallen binnenkoningen kunnen niet iedereen beschermen: ze komen hun verplichtingen niet naleenmannen of lokale heren worden zelfstandiger en onafhankelijkerlenen worden gelijk verdeeld over de zonenversnipperingen van vorstendommenFrankische cultuur: Karel de Grote laat kopieën van Griekse en Romeinse wereld opsporen en verzamelen in grote bibliotheek in Akenbedoeling? Kennis van de Grieken en Romeinen voor latere generaties bewarenbouwkunstRomeinse elementen keren terug in Karolische gebouwenKarolingische Renaissance7 vrije kunstenOprichting van abdijscholen en kathedraalscholenTrivium: grammatica: taalleer: retorica: zelfsprekendheid dialectica: redeneerkunst quatrivium: aritmetica: rekenkunde musica: harmonieleer : getal in de tijd astronomia: sterrenkunde: getal in de tijd en ruimte geometria: meetkunde
45