DAVID AUSABEL

DAVID AUSABEL
Prinsip Pembelajaran
Model pembelajaran Ekspositori
Teorinya menjadi salah satu teori pembelajaran dalam 'cooperative learning'
Penyelesaian masalah adalah efisien
Perlu bimbingan langsung dari guru (tingkah laku / lisan)
Murid bebas menyatakan pendapat
Cara perlaksanaan pembelajaran dan kualiti pembelajaran sehingga bermakna
Pembelajaran yang bermakna bergantung kepada kemampuan pelajar berperanan dalam kumpulannya.
Bahan pelajaran mestilah 'bermakna'
Proses pengkaitan informasi baru pada konsep relevan dalam struktur kognitif (fakta / Konsep / generalisasi) sedia ada
Bahan sesuai dengan ketrampilan murid
Subjek dikaitkan dengan konsep yang dimiliki murid, sehingga konsep baru dapat difahami dengan jelas
Menglibatkan faktor intelektual-emosional murid dalam pelajaran
Contoh - Pembelajaran Sejarah
Bukan sekadar menekankan konsep sejarah sahaja
Bahan sejarah bukan sekadar hafalan
Harus dipraktikkan dan terlibt dalam penyelesaian masalah
Dapar mengusir rasa jemu dan bosan
Manusia memperoleh ilmu dalam bentuk pembelajaran resepsi
Bukan daripada penemuan
Penerangan bahan pembelajaran dalam benuk fakta lengkap dan tersusun
Pembelajaran dari bentuk deduktif (am kepada spesifik / prinsip kepada contoh)
Pembelajaran Lisan - Konsep Penyusunan Awal
Menyesuaikan skema pelajar dengan bahan pembelajaran
Mewujudkan pembelajaran optimal
Kepentingan maklumat lisan, idea dan hubungan antara idea
Menerangkan hubungan antara konsep yang hendak disampaikan
Menjelaskan perkara yang perlu difahami bagi sesuatu tajuk
Tujuan
Memberi gambaran tentang apa yang penting
Menjelaskan konsep yang akan dihuraikan
Menggerakkan minda untuk mengingat semua konsep yang telah dipelajari
NURUL ADILA BINTI MOHD FADZILAH 199062
ASMAA ZAFIRAH BINTI KAMALUZAMAN 196778
NURUL SYAFIKA NADIRAH BINTI ABDULLAH 195816
98