Geometrijski likovi i simetrije

Geometrijski likovi i simetrijeKrug i kružnicaTrokutPravokutnik i kvadratSimetrala dužineOsna simetrijaCentralna simetrijaPOLOVIŠTE DUŽINE je točka te dužine koja se nalazi na jednakoj udaljenosti od krajeva dužineKonstrukcija simetraleSIMETRALA DUŽINE je pravac koji raspolavlja dužinu i okomit je na njuDužina je osnosimetrična s obzirom na njenu simetraluOsna simetrija čuva udaljenost između točakaDužina ima dvije osi simetrijePravokutnik ima dvije osi simetrijeKvadrat ima četiri osi simetrijeJednakokračni trokut ima jednu os simetrijeJednakostranični trokut ima tri osi simetrijeOsi simetrije kružnice su svi pravci koji prolaze kroz njeno središteCentralna simetrija je preslikavanje s obzirom na točkuKao i osna simetrija centralna čuva udaljenost između točakaKružnica sa središtem S zatvorena je crta u ravniniKrug je dio ravnine omeđen kružnicomTetiva - dužina koja spaja bilo koje dvije točke kružniceKružni luk - dio kružnice omeđen dvjema njezinim točkamaKružni isječak - dio kruga omeđen dvama polumjerima i kružnim lukomKružni odsječak - dio kruga omeđen tetivom i kružnim lukomKružni vijenac - dio ravnine između dviju različitih kružnica koje imaju isto središteTrokut je geometrijski lik koji ima 3 stranice, 3 vrha i 3 kutaOpseg trokuta jednak je zbroju svih njegovih stranica (o=a+b+c, o=a+2b, o=3a)Vrste trokuta:raznostraničnijednakokračnijednakostraničniPravokutnik je dio ravnine omeđen s 4 stranice, kuta i vrha.Nasuprotne straniceSusjedne straniceDijagonala - dužina koja spaja dva nasuprotna vrha pravokutnikaKvadrat je pravokutnik koji ima sve stranice jednake duljineOpseg za pravokutnik - o=2a+2b Površina za pravokutnik - p=2a*2b ili p=2*(a+b)Opseg za kvadrat - o=4*a Površina za kvadrat - p=a*a
100