AP2 Sommerminner

"Sommerminner"20 egne bilder Redigere bildeneLydbilderFøtter som gårMåkeskrikBåtdurhavskvulp og gledeBølgerLofotenFjellturFisketurMåkerStrandgjøre bildene til "gamle" minnerbruke Gimp til å falme bildene og fjerne fargene
34