Mind Map Of Communication Methodology With SP Children

komunikácia detí so SP používajúcich zvukový jazyk definíciahlavným prejavom SP je narušenie v oblasti rečovej komunikáciecharakteristika SPobmedzené dorozumievanie s okolímdeti majú reč agramatickú, malá slovná zásobanízka zrozumiteľnosť hovorenej reči vyvoláva odpor nepočujúcichnerozvíja sa abstrektné mysleniereč detí so SP sa líšipo stránke technickejintenzita hlasu kolíše, chýba jej kontrola preto je neprimeranádýchanianedostatočná slovná zásobaobsahovejgramatickejsociálnejvývoj je ovplyvnený stupňom SP a vekom kedy k nemu došlo hlas má neprirodzenú polohutvrdý hlasový začiatokporuchy rezonancie rečiplynulosti nesprávnym rytmomnarušenie s tvaroslovímnesprávne gramatické kategórienerozlišuje synonyma od homonýmzamieňa podobné slováodlíšiť slová na základe krátkej a dlhej samohláskychápať frazeologizmyobrazné pomenovania chápe doslovnenepozná ustálené pravidlá spoločneského styku je málo zrozumiteľná až nezrozumiteľnárečproblémhovorená reč u nedoslýchavýchprevodová nedoslýchavosťzhoršené počutie rôzne choroby, zápaly stredného uchastupeň sluchového spostihnutia závisí od stupňa a časti postihnutia prevodového ústrojenstvapostihnutie vnútorného ucha, sluchového nervunedoslýchaví sú heterogénna skupinapočutie výšších tónovpercepčná nedoslýchavonarušenie kvality počutiaprah počutia je rovnomerne zvášenýjednotlivec počuje tóny, zvuky určitých frekvenciach slabie ako zdravýhlbokých tónovo,ub, h, l, k, m, p, r, vpomocou slúchadiel možno korigovaťsenzorická , kochleárna nedoslýchavosťkvalitatívna porucha sluchuretrokochleárna nedoslýchavosťzhoršené vedenie zvuku kostnou cestoupočutie šepotua, isykavky, f, chpočutie neprízvučných slovpočuúci až nepočujúcinarušenieprízvuk rytmus rečimonotónna, spomalená, brblavádynamicko- melodická produkcia
61 3