Mind Map Of Ho Chi Minh Spirit

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ CON NGƯỜI Văn hóaĐỊNH NGHĨAVAI TRÒĐịnh nghĩa của HCM: Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng biểu hiện của nó mà loài người sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi sự sinh tồnMục tiêu, động lực của sự nghiệp cách mạngVăn hóa là một mặt trậnVăn hóa phục vụ quần chúng nhân dânXÂY DỰNG NỀN VĂN HÓATrước Cách mạng Tháng Tám năm 1945Trong kháng chiến chống thực dân PhápTrong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hộiXây dựng tâm lýXây dựng luân lýXây dựng xã hộiXây dựng kinh tếXây dựng chính trịTính dân tộcTính khoa học Tính đại chúngCó nội dung xã hội chủ nghĩaCó tính dân tộcThực tế: Văn hóa bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà loài người sáng tạo ra, nhằm đáp ứng sinh tồn và cũng là mục đích của loài người QUAN ĐIỂM VỀ VAI TRÒ VÀ SỨC MẠNH CỦA ĐẠO ĐỨCQUAN ĐIỂM VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNGĐạo đứcQUAN ĐIỂM VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC MỚILà nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của xã hội, của cách mạngTinh thần quốc tế trong sángCần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tưTrung với nước, hiếu với dânThương yêu con người, sống có tình có nghĩaXây đi đôi với chốngTu dưỡng đạo đức suốt đờiNói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đứcCon ngườiQUAN ĐIỂM VỀ XÂY DỰNG NGƯỜIVAI TRÒQUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜICon người có tính xã hộiTrong mỗi con người đều có tính xấu và tính tốt.Một chỉnh thể, thống nhất về trí lực, tâm lực, thể lực.Là động lực của cách mạng.Là mục tiêu của cách mạng.Ý nghĩa của việc xây dựng con ngườiPhương pháp xây dựng con ngườiNội dung xây dựng con ngườiLà trọng tâm, bộ phận hợp thành của chiến lược phát triển đất nước.Là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, vừa cấp bách vừa lâu dàiCó ý chí làm chủ, tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩaCần kiệm xây dựng đất nước, hăng hái bảo vệ Tổ quốc.Có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần quốc tế trong sáng.Phương pháp làm việc khoa học, phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương.Tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đứcKết hợp chặt chẽ với cơ chế, tính khoa học của bộ máy và tạo nền dân chủ.Nêu gương theo chủ tịch Hồ Chí MinhXây dựng nền giáo dục vững mạnhTham gia các phong trào cách mạng.Yêu cầu cơ bản với sinh viênKIÊN TRÌ TU DƯỠNG CÁC PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC HCMHỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCMTHỰC TRẠNG LỐI SỐNG ĐẠO ĐỨC TRONG SINH VIÊN HIỆN NAYDo ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, một phần đã niềm tin, mất phương hướng phấn đấuPhần lớn vẫn giữ được lối sống tình nghĩa, trong sạch, lành mạnh,.. Học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, gian nguy để đạt được mục đích cuộc sốngHọc cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thườngHọc trung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con ngườiHọc đức tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con ngườiYêu khoa học và kỷ luậtYêu tổ quốc Yêu nhân dânYêu chủ nghĩa xã hộiYêu lao động
137